تغییرات

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت با پیش شرط های لازم و به روش های مختلفی می تواند انجام شود. این در حالی است که افراد زیادی دارایی را با سرمایه اشتباه می گیرند و درباره افزایش سرمایه اطلاعات کافی ندارند. پس برای افزایش آگاهی در خصوص روش های افزایش سرمایه شرکت این …

توضیحات بیشتر »

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت چگونه است؟ منظور از سهم، سرمایه شرکت می باشد که توسط شرکا به قطعات مساوی تقسیم شده است و به هر یک از شرکاء با توجه به سرمایه ای که به شرکت وارد کرده اند تعلق می گیرد. سهام شرکت قابلیت نقل و انتقال و …

توضیحات بیشتر »